torsdag 15. mars 2012

Kanskje kan jeg virkelig bli noe uten mattekunnskaper!

KARRIEREVEILEDNING – et tilbud som flere nå kan få


”Karriere? Men jeg har da ikke studert og ikke heller jobbet sammenhengende over et halvt år!” – er et mulig utrop når temaet karriereveiledning tas opp. Dette er en vanlig og forståelig reaksjon. Ordet karriere har litt ”jappete” klang og kan virke fremmed. De fleste er allikevel interesserte og nysgjerrige på hva som tilbys og alle kan gjøre nytte av karriereveiledning.
Nå har mange veiledere i Fretex  tatt kurset i karriereveiledning og Fretex kan tilby mye mer karriereveiledning. Arbeidet er mer systematisk enn før.
Karriereveiledning egner seg for alle som står i en valgsituasjon yrkesmessig og er usikker på hva som vil være et godt valg. Yrkesvalget blir mer målrettet og feilvalg kan reduseres.
Karriereveiledning er ikke en test, selv om utformingen ligner på en test. Deltakeren svarer på en del spørsmål og veilederen hjelper med å gå i dybden på svarene.  Man gjennomgår tidligere erfaringer fra skole, yrkesliv, fritid osv. Alt dette danner grunnlaget til en oversikt over egne ressurser, hindringer og sider som kan utvikles. Man blir bedre kjent med seg selv, med sine styrker og sine muligheter.
Erfaring viser at prosessen med karriereveiledning kan ”åpne øyne” for sider av livet man ikke har kjent til eller lagt vekt på. Synet kan bli klarere: ”Ja, nå er jeg sikker på veien videre”. Alle opplever at ressursene kommer fram og det styrker selvfølelsen. Samtidig legger man til sides det som intet kan gjøres med. Det er befriende å fokusere på ressurser. ”Kanskje kan jeg virkelig bli noe uten mattekunnskaper!”.
Karriereveiledning er et spennende redskap i attføringsarbeidet. Ønsker både veiledere og deltakere lykke til med å ta karriereveiledning i bruk.

Skrevet av Tytti Vikøren, veileder.

1 kommentar:

  1. Det virker som om dette er noe du brenner for. Å brenne for noe er ikke den verste drivkraften en kan ha. Spesielt ikke i møte med noen som skal nyttegjøre seg deg. Lykke til med arbeidet.

    Mvh
    Bjørn Hølbakken

    SvarSlett