tirsdag 19. juni 2012

Fretex innfører jobbgaranti

Som første attføringsbedrift garanterer Fretex jobbsøkere i sine attføringsprogram et jobbtilbud i løpet av kvalifiseringstiden.

Målet er at flere skal få jobb
- Vi i Fretex og hele attføringsbransjen må bidra til at flere får jobb gjennom programmene våre. Vi må stille krav, til jobbsøkerne og ikke minst oss selv. Det betyr ikke at vi slutter å vise omsorg – fordi det å stille krav er en helt sentral del av det å vise omsorg, sier Ingvald Hansen, personalsjef i Fretex Norge AS.


Hva innebærer en jobbgaranti?
Jobbgarantien består i at Fretex garanterer jobbsøkeren minst ett relevant jobbtilbud innen utløpet av kvalifiseringstiden, det vil si den tiden det tar å gjennomføre attføringsprogrammet. Relevant betyr at det skal være innenfor et arbeidsområde søkeren er trent for, og befinne seg geografisk slik at den kan nås gjennom pendling.

- Som attføringsbedrift blir vi i Fretex i bunn og grunn målt på én eneste ting: Hvor mange mennesker vi bidrar til å få inn i arbeidslivet, sier Hansen.

Med jobbgarantien stiller Fretex økte krav – både til jobbsøkerne og seg selv. For at garantien skal gjelde, forplikter søkerne seg til en egeninnsats som inkluderer at de må gjennomføre avtalte aktiviteter i sin individuelle plan som kurs, veiledning og arbeidspraksis i og utenfor Fretex. De må også være aktivt jobbsøkende. Fretex må på sin side utarbeide en individuell handlingsplan for hver søker, ha en fast kontaktperson i avtaleperioden og følge opp handlingsplanen gjennom kompetansebyggende tiltak og jobbsøkerkurs.

I første omgang gjelder jobbgarantien for to av Fretex sine attføringsprogrammer: Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (Kia) og Arbeid med Bistand (AB), med oppstart fra 1. januar 2013.

Og riset bak speilet?
Dersom jobbsøkeren ikke holder sin del av avtalen, gjelder ikke lenger garantien. Dersom det er Fretex som svikter, forplikter de seg til å jobbe videre som om programtiden fortsatt varte.

For mer informasjon, kontakt:
Ingvald Hansen, personalsjef i Fretex Norge AS
Telefon: 404 13 357/51 95 68 84
E-post: ingvald.hansen@fretex.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar